#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24.
a 25. května 2019.

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, který je zapsán  v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb osobně (do 22.05.2019 do 16:00 hod.), písemným podáním doručeným do 17.05.2019 do 16:00 hod.  opatřeným ověřeným podpisem nebo zasláním v elektronické podobě prostřednictvím datové schrány (nestačí pouhý e-mail).

Městský úřad Blatná voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 09.05.2019 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu