#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Zpět

Program 26. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 13. prosince 2017

Program

 

26. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 13. prosince 2017

od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná

 

 

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Návrh usnesení
 3. Rozpočet města na rok 2018
 4. Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020
 5. Žádosti příspěvkových organizací o změny rozpočtů
 6. Změny rozpočtu 7/2017
 7. Žádost o dotaci PREVENT 99 z.ú.
 8. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 971/8 a 964/18 v k.ú. Blatná, lokalitě Vinice
 9. Majetkové vypořádání k pozemkům v k.ú. Čekanice - lokalita  Ovčín
 10. Záměr směny části pozemku p.č. 626/1 v k.ú. Milčice u Čekanic
 11. Prodej stavebního pozemku v ulici Za Malým vrchem, Blatná
 12. Prodej části pozemku p.č. 1005/1 v k.ú. Blatná
 13. Prodej části pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Milčice u Čekanic
 14. Prodej částí pozemků v k.ú. Čekanice - majetkoprávní vypořádání
 15. Majetkoprávní vypořádání - prodej části pozemku p.č. 584/7 v k.ú. Blatenka
 16. Odkoupení pozemků pod komunikací Čekanice – Milčice
 17. Odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Blatná - lokalita Sádlov
 18. Odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Blatná - lokalita Vinice
 19. Návrh na odkoupení pozemku p.č. 52/1 v k.ú. Němčice u Sedlice
 20. Odkoupení pozemků v areálu města v lokalitě Ve Škalí, k.ú. Blatná
 21. Komplexní pozemková úprava Hněvkov a Mačkov - aktualizace plánu společných zařízení a změna hranic obcí a katastrálních území
 22. Veřejné projednání a schválení Aktualizace programu regenerace MPZ Blatná na období 2018 - 2023
 23. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů
  a užívání návykových látek na veřejných prostranstvích
 24. Obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví školské obvody škol zřízených městem Blatná
 25. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky v souvislosti s motivačním programem v oblasti odpadového hospodářství
 26. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 27. Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
 28. Kontrola výkonu samostatné působnosti provedená Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly
 29. Návrh na zrušení usnesení
 30. Provedená kontrola KV ZM Blatná
 31. Odměny členům ZM Blatná

   

   

   

         Informace: a) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním majetkem ze dne 20. 11. 2017

                             b) Aktualizace Strategického plánu města Blatná

                             c) Termíny RM, ZM na I. pololetí roku 2018

                                     

   

   

                                                                                                  Bc. Kateřina Malečková v.r.

                                                                                                           starostka města           

Vyvěšeno: 5. 12. 2017

Datum sejmutí: 14. 12. 2017

Zodpovídá: Gabriela Hálová

Zpět