#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Zpět

Program 24. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 20. září 2017

Program

24. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 20. září 2017

od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná

 

 

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Návrh usnesení
 3. Návrh na uzavření rámcové smlouvy s destinační společností Píseckem, s.r.o.
 4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 129/1 v k.ú. Milčice u Čekanic
 5. Možnost odkoupení pozemků v k.ú. Blatná
 6. Možnost převodu spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Buzice
 7. Nabídka na využití předkupního práva - prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky
 8. Prodej řadové garáže v lokalitě Podskalská, Blatná
 9. Prodej částí pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova - majetkoprávní vypořádání
 10. Prodej stavebních pozemků v ulici Za Malým vrchem, Blatná
 11. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30. 6. 2017
 12. Organizace blatenské poutě 19. 8. – 20. 8. 2017
 13. Změny rozpočtu 5/2017
 14. Plán kontrol na II. pololetí roku 2017 a provedené kontroly KV ZM Blatná
 15. Návrh na změnu Územního plánu Blatná

   

   

         Informace: a) Zápis z jednání komise pro nakládání s obecním majetkem ze dne 4. 9. 2017

                            b) Seznámení veřejnosti s konceptem Aktualizace programu regenerace MPZ Blatná na

                                období 2018 – 2023

                            c) Nabídka spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek

             

   

   

                                                                                                   Bc. Kateřina Malečková v.r.

                                                                                                           starostka města           

Vyvěšeno: 12. 9. 2017

Datum sejmutí: 21. 9. 2017

Zodpovídá: Gabriela Hálová

Zpět