#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Dávky pro osoby v hmotné nouzi


Název:     Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc
   

Kdo je oprávněn podat žádost:
Občan starší 18ti let

Podmínky:
Osoba se nachází v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo. 

Příspěvek na živobytí:
Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osoby nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob.

Doplatek na bydlení:
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem nižší než částka živobytí osoby, popř. osob společně posuzovaných. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení /dávka státní sociální podpory/.

Mimořádná okamžitá pomoc:
Nárok má osoba:

 1. hrozí- li jí vážná újma na zdraví
 2. postihla-li ji vážná mimořádná událost /živelná pohroma, požár či jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Osoba musí být uznána osobou v hmotné nouzi.
 3. na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání. Osoba musí být uznána osobou v hmotné nouzi.
 4. na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Osoba musí být uznána osobou v hmotné nouzi.
 5. je-li ohrožena sociálním vyloučením /osoba, která je propuštěna z výkonu vazby, z výkonu trestu odnětí svobody; ukončila léčbu chorobných závislostí;je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; je osobou bez přístřeší; je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby/. Osobu je možno uznat za osobu v hmotné nouzi.
   

Zahájení řízení: podáním žádosti

Na které instituci: Úřad práce - kontaktní pracoviště Blatná, J. P. Koubka 4
                                  tel.: 950 162 225 
Potřebné doklady: občanský průkaz, u nezaopatřených dětí rodný list

Potřebné formuláře:


Postup dle předpisu:

- zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení – správní řád.

Lhůty pro vyřízení: 30 dnů, v obtížných případech 60 dnů

Opravné prostředky: odvolání