#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Odklad školní docházky
 

Pojmenování životní situace

Odklad školní docházky
 

Základní informace

O odklad školní docházky může požádat zákonný zástupce dítěte v případě, že dítě po dovršení šestého roku věku není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.
 

Jak postupovat?

Zákonný zástupce musí s dítětem navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně-pedagogické centrum a odborného lékaře. Na základě těchto doporučení podá zákonný zástupce písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte řediteli základní školy.
 

S kým jednat?

S ředitelem základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky.
 

Potřebné doklady a podklady.
  • Žádost o odklad
  • Odborné posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
     
Správní poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Právní předpisy vztahující se k této situaci
  • Odklad povinné školní docházky stanovuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
     
Jiné informační zdroje

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor finanční a školství MěÚ Blatná.