#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Evidence vozidel taxislužby

Pojmenování životní situace
Evidence vozidel taxislužby - žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, nahlášení změn/doplnění údajů, výpis z evidence vozidel taxislužby.

Základní informace
Každý dopravce v taxislužbě (pod taxislužbu od 1.5.2013 typově patří i vnitrostátní doprava prováděná na základě předchozí písemné smlouvy=příležitostná doprava osob, která je provozována vozidly s nejvýše 9 místy vč. řidiče), smí tuto službu provozovat pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (s výjimkou přepravy vozidlem cestujícího, tj. tzv. "drink servis"). Evidenci vozidel taxislužby vede úřad obce s rozšířenou působností v místě sídla / místa podnikání dopravce.

Jako vozidlo taxislužby lze zapsat pouze vozidlo kategorie M1 (osobní automobily, s nejvýše 9 místy k sezení vč. řidiče) nebo kategorie L (motocykl). Dopravce musí být zapsán v registru vozidel jako vlastník, příp. provozovatel vozidla.

V žádosti o zápis vozidla (příp. zápis změny) do evidence taxislužby dopravce uvede státní poznávací (registrační) značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a dále pak typ, výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru. Pokud bude dopravce poskytovat výhradně přepravu na základě předchozí písemné smlouvy, uvede tuto skutečnost do žádosti - takové vozidlo pak nemusí být vybaveno taxametrem.

Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby, příp. při zápisu změn či doplnění údajů, vydá dopravní úřad dopravci výpis z evidence vozidel taxislužby. Dopravce je povinnen zajistit, aby každé vozidlo bylo vybaveno tímto aktuálním výpisem.

Dopravce je povinnen oznámit dopravnímu úřadu změny údajů (vč. změny týkající se taxametru) u již evidovaného vozidla nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku změny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Dopravce, který má příslušné živnostenské oprávnění, a který má ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná sídlo (u právnických osob), resp. místo podnikání (u fyzických podnikajících osob)

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.

Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.
Neúřední hodiny (po telefonické konzultaci): ÚT, ČT: 7,00 – 12,00; 13,00 – 15,00; PÁ 13,00 – 14,30 hod.
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz

Právní předpisy
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti

Lhůty pro vyřízení žádosti
Nejpozději do 30 dní od podání žádosti. Běžně však žádosti vyřizujeme rychleji, tj. v řádu dnů, příp. na počkání.

Poplatky
Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby: 50 Kč za každé vozidlo.

Formuláře
Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, o doplnění či změnu údajů evidovaného vozidla, o vyřazení vozidla z evidence a o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby si můžete vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.