#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí

Pojmenování životní situace
Udělení oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
Základní informace
Stanici měření emisí může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která má k jejímu provozování vydané oprávnění. Ke dni zahájení provozu musí mít stanice měření emisí vystavené i osvědčení, kterým se dokládá zejména splnění podmínek stanovených zákonem.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má zřízenu nebo hodlá zřídit stanici měření emisí, se sídlem v obvodu obce s rozšířenou působností Blatná.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.
Neúřední hodiny (po telefonické konzultaci): ÚT, ČT: 7,00 – 12,00; 13,00 – 15,00; PÁ 13,00 – 14,30 hod.
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 302/2001 Sb.
Jaké doklady musíte mít s sebou:
Při žádosti o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí

 • doklad totožnosti
 • v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
 • popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště
 • seznam technologického vybavení stanice měření emisí
 • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu
 • stanovisko hygienické služby
 • doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla, zřídit specializované pracoviště opravny. Toto pověření lze nahradit lze nahradit specializovaným školením mechaniků ve školicím zařízení zaměřeným na diagnostiku a opravy emisních systémů vozidel. Školicí zařízení musí být pro tyto účely pověřené ministerstvem.
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Při žádosti o vystavení osvědčení k provozování stanice měření emisí

 • doklad totožnosti
 • v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku
 • profesní osvědčení mechaniků, kteří budou měření emisí provádět
 • protokol o závěrečné expertíze, kalibraci měřidel a výsledku metrologické kontroly
 • doklady o kalibraci měřidel
 • popis organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí
 • další doklady stanovené rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • kolaudační rozhodnutí (souhlas), jedná-li se o novou stanici měření emisí
 • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Poplatky
Udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí 1 500 Kč
Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí 300 Kč
Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování stanice měření emisí 200 Kč

Formuláře
Žádosti o udělení oprávnění a vystavení osvědčení k provozování stanice měření emisí nemají přesně strukturovanou podobu a lze je napsat volnou formou. Kromě běžných náležitostí musí žádost obsahovat zejména typ stanice měření emisí, značky a typy vozidel u kterých bude měření emisí prováděno, místo kde bude stanice měření emisí provozována a termín předpokládaného zahájení provozu.