#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci (sjezd)

Pojmenování životní situace
Povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci (sjezd)
Základní informace
Každý kdo hodlá zřídit připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, zrušit takové připojení nebo provést jeho úpravu je povinen požádat silniční správní úřad (odbor dopravy) o povolení.
Toto povolení se vydává s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a nenahrazuje stavební povolení, ohlášení či jiné potřebné povolení dle stavebního zákona k souvisejícím stavbám (např. garáže, rodinného domu, oplocení apod.); je ovšem nutným podkladem k vydání takového povolení. Pokud by povolení připojení (sjezdu) mělo být podkladem pro společné územní a stavební řízení, vydává silniční sprání úřad povolení formou závazného stanoviska, v ostatních případech se vydává rozhodnutí.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba uvedená v předchozím odstavci, nebo osoba zmocněnce, jedná-li žadatel v zastoupení.
Příslušnost
Odbor dopravy MěÚ Blatná je příslušný k vyřizování výše uvedených žádostí, které se týkají silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná a místních komunikací ve městě Blatná. Dále pak na místních komunikacích v obcích ve správním obvodu obce z rozšířenou působností Blatná, které podepsali s městem Blatná veřejnoprávní smlouvu týkající se agendy silničního správního úřadu.
Výkon silničního správního úřadu na silnicích I. třídy provádí Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Jan Valášek tel. 383 416 220 email: valasek@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Bohumil Sýbek tel. 383 416 221 email: sybek@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.
Neúřední hodiny (po telefonické konzultaci): ÚT, ČT: 7,00 – 12,00; 13,00 – 15,00; PÁ 13,00 – 14,30 hod.
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb.
Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • situaci, ze které bude jednoznačně patrné v jakém místě bude připojení zřízeno, vč. jeho parametrů (šířka, umístění propustku, zakreslení rozhledových trojúhelníků, poloměru připojení k pozemní komunikaci atd.)
  • stanovisko vlastníka / majetkového správce dotčené komunikace (pokud není doloženo, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • závazné stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Strakonice (pokud není doloženo, je možné po dohodě zajistit tento doklad prostřednictvím odboru dopravy)
  • doklad totožnosti
  • výpis z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou osobu
  • plnou moc, pokud jedná žadatel v zastoupení

Účastníci řízení
Účastníkem řízení je vždy žadatel a vlastník / správce dotčené pozemní komunikace.
Lhůta pro vyřízení žádosti
Lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena správním řádem a činí 30 dní.
Poplatky
Za povolení připojení nemovitosti ke komunikaci 500 Kč
Úprava nebo zrušení připojení - bez poplatku
Formuláře

  • Formulář „Žádost o vydání rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.