#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu

Pojmenování životní situace
Vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu.
Základní informace
Vrácení řidičského průkazu a pozbytého řidičského oprávnění po uplynutí či upuštění výkonu zbytku trestu, spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel, při podmíněném odložení návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož doby se žadatel zavázal zdržet se řízení motorových vozidel, po uplynutí 1 roku od pozbytí řidičského oprávnění při dosažení 12 bodů nebo pominuly-li důvody pro odnění řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní či odborné způsobilosti.
O upuštění výkonu zbytku správního trestu zákazu řízení motorových vozidel může příslušný správní orgán rozhodnout po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto trestu, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života nebo provedením účinných opatření prokázal, že jeho další výkon není potřebný. Od zbytku správního trestu zákazu řízení motorových vozidel nelze upustit před uhrazením uložené pokuty. Příslušným k upuštění zbytku správního trestu je vždy ten úřad, který trest uložil. K upuštění zbytku trestu v trestním řízení je příslušný soud, který trest uložil.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická osoba, která pozbyla řidičské oprávnění či jí bylo odňato z výše uvedených důvodů.
Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Bohumil Sýbek tel. 383 416 221 email: sybek@mesto-blatna.cz
V případě nepřítomnosti:
Naděžda Víznerová tel. 383 416 225 email: viznerova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.
Neúřední hodiny (po telefonické konzultaci): ÚT, ČT: 7,00 – 12,00; 13,00 – 15,00; PÁ 13,00 – 14,30 hod.
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Upuštění zbytku správního trestu zákazu řízení se provádí podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti
   
 • rozhodnutí nebo usnesení (případně ověřenou kopii), kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu (s výjimkou, kdy je k tomuto rozhodnutí příslušný odbor dopravy MěÚ Blatná; pak se s žádostí o vrácení řidičského oprávnění podává žádost o upuštění zbytku správního trestu současně), pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku trestu spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel
   
 • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření, v níže uvedených případech:

       a.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku uložení trestu
            zákazu řízení motorových vozidel soudem.

       b.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění proto, že mu byl uložen trest
            zákazu řízení motorových vozidel správním orgánem, byla-li tato sankce uložena
            na dobu nejméně 6 měsíců.

       c.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku podmíněného odložení
            podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v
            průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

        d.) Pokud ode dne právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu
            řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

        e.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v
            bodovém hodnocení řidiče.

 

 • posudek o zdravotní způsobilosti žadatele, v níže uvedených případech:

       a.) Pokud bylo žadateli odňato řidičské oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti (v
             tomto případě nesmí být posudek starší 30 dní).

       b.) Pokud ode dne právní moci rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu zákazu
            řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

       c.) Pokud žadatel pozbyl řidičské oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v
            bodovém hodnocení řidiče.

       Posudek o zdravotní způsobilost žadatele, který není starší 30 dní, se vždy předkládá
       psychologovi provádějícímu dopravně psychologické vyšetření a to i v případech, kdy se
       následně nemusí předkládat správnímu orgánu se žádostí o vrácení řidičského oprávnění.

 

 • doklad o odborné způsobilosti žadatele (doklad o provedení zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, které na MěÚ Blatná, odboru dopravy provádí zkušební komisař Aleš Navrátil, tel. 383 416 226, email: anavratil@mesto-blatna.cz) a to pouze v níže uvedených případech:

       a.) V případě, že řidičské oprávnění bylo odňato z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti,
            pokud od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí tohoto oprávnění uplynuly více než
           3 roky. V tomto případě nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 30 dní.

       b.) V případě, že řidičské oprávnění bylo odňato z důvodu ztráty odborné způsobilosti.
            V tomto případě nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 30 dní.

       c.) V případě, že žadatel pozbyl řidičské oprávnění z důvodu uložení trestu
           zákazu řízení motorových vozidel (vztahuje se též na případy, kdy bylo uloženo
           přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jím bylo
           upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení
           spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném
           odložení podání návrhu na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního
           stíhání), pokud od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce / trestu
           spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uplynul více než 1 rok
.
V tomto
           případě nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 60 dní.

       d.) V případě, že žadatel pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů,
            se doklad o odborné způsobilosti předkládá vždy.


Poplatky
Bez poplatku
 

Formuláře

 • Formulář „Žádost o upuštění zbytku správního trestu (zákazu řízení)“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.
 • Formulář „Žádost o vrácení řidičského oprávnění“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo je k dispozici ke stažení zde.