#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla)

Pojmenování životní situace
Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla)

Základní informace
O vyřazení (dříve dočasné vyřazení) vozidla může požádat jeho vlastník, pokud nehodlá vozidlo po určitý čas provozovat. Povinnost požádat o vyřazení vozidla má jeho vlastník vždy v případě, kdy zanikne pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy pojištění zaniklo. Neučiní-li tak, může mu být vozidlo vyřazeno z moci úřední. Vlastník vozidla má povinnost požádat o vyřazení vozidla také v případě, kdy mu bylo vozidlo odcizeno, bezodkladně poté, co se o odcizení vozidla dozvěděl.

Vlastník vozidla vyřazeného z provozu je (mimo případů, kdy je vozidlo odcizeno) povinnen zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a nedstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla, zejm. karoserii s vyznačeným identifikačním číslem a motor.

Vyřazení vozidla lze ukončit a vozidlo vrátit zpět do provozu za podmínek, které jsou uvedeny v popisu "Ukončení vyřazení (dříve dočasného vyřazení) silničního vozidla z provozu".

Vlastník vozidla, které je vyřazeno z provozu a toto vyřazení trvá déle než 12 měsíců, je povinnen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Upozornění:

Všechna vozidla, která byla ke dni 31.12.2014 dočasně vyřazena (bez ohledu na to, jestli vlastník vozidla dočasné vyřazení případně prodlužoval či nikoliv), jsou ode dne 1.1.2015 považována za vozidla vyřazená z provozu.

Vlastník vozidla, které bylo ke dni 31.12.2014 dočasně vyřazeno a toto dočasné vyřazení bylo učiněno před 30.6.2013 (včetně), byl povinnen oznámit úřadu adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití nejpozději do konce roku 2015 (pokud v průběhu roku 2015 vyřazení vozidla neukončil). Jestliže tak neučinil, je takové vozidlo ode dne 1.1.2016 považováno za zaniklé (dříve trvale vyřazené), pozbylo technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, bez možnosti opětovného zprovoznění. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Vlastník vozidla (fyzická nebo právnická osoba) nebo osoba zplnomocněná vlastníkem vozidla.
 

Příslušnost

K vyřazení vozidla je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití, stejně jako podání žádosti o ukončení vyřazení, se provádí u toho úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil (u kterého jsou uloženy registrační značky a osvědčení o registraci vozidla).
 

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Alena Kohoutová tel. 383 416 224 email: kohoutova@mesto-blatna.cz
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz
Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.
Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  • technický průkaz
  • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
  • registrační značky vozidla
  • v případě vyřazení vozidla z důvodu jeho odcizení předloží vlastník vozidla spolu se žádostí policejní protokol - osvědčení o registraci vozidla a registrační značky předloží pouze tehdy, má-li je k dispozici (tj. pokud mu nebyly odcizeny současně s vozidlem)
  • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • plnou moc, pokud jedná osoba, která není vlastníkem vozidla

Poplatek
200 Kč (osvobozeno je vyřazení vozidla z důvodu odcizení)

Formuláře

Formulář „Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.