#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla (mimo EU)

Pojmenování životní situace
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla z jiných států, než členských států EU.
Základní informace
Od 1.1.2015 se neschvaluje technická způsobilost jednotlivě dovezených vozidel, které byly posledně registrovány v jiném členském státu EU (za členský stát EU se pro tyto potřeby považuje i Švýcarsko a státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru) ani u vozidel, které jsou schváleny jiným členským státem EU, je-li toto schválení platné ve všech členských státech. Tento popis se tedy vztahuje pouze na vozidla, která nemají schválení EU a nebyla posledně registrována členským státem EU (pozor, pouhá registrace na vývoz nebo vystavení čistopisu technického průkazu některým členským státem se v případě předchozí registraci ve třetí zemi nepovažuje za plnohodnotnou registraci!).

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Fyzická nebo právnická osoba, která uvedené vozidlo dovezla nebo jej zakoupila a hodlá jej schválit k provozu na pozemních komunikacích. K provedení tohoto úkonu je příslušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem můžete zahájit (oznámit) řešení této životní situace
Písemným, telefonickým či emailovým dotazem nebo osobní návštěvou na odboru dopravy Městského úřadu Blatná.
Kde s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Alena Kohoutová tel. 383 416 224 email: kohoutova@mesto-blatna.cz
Zdeňka Jíchová tel. 383 416 223 email: jichova@mesto-blatna.cz

Budova Městského úřadu č.p. 1520, tř.T.G. Masaryka (vedle základní školy, proti domovu seniorů)
Úřední hodiny: PO, ST 7,30 – 12,00; 13,00 – 17,00; PÁ 7,30 – 12,00 hod.

Elektronická podatelna: epodatelna@mesto-blatna.cz
Právní předpisy
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky
 

Jaké dovezené vozidlo lze schválit pro provoz v České republice

Pro provoz na pozemních komunikacích lze schválit jednotlivě dovezená vozidla, která takovému schvalování podléhají (viz výše), pokud splňují následující požadavky:

 • od jejich první registrace v cizím státě do datumu vystavení celní deklarace neuplynulo více než 8 let a splňují emisní limity podle normy EURO 2, jedná-li se o osobní automobily nebo nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3 500 kg nebo autobusy s největší povolenou hmotností do 5 000 kg;
 • od jejich první registrace v cizím státě do datumu vystavení celní deklarace neuplynulo více než 8 let, jedná-li se o přípojná vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg, motocykl, traktor nebo pracovní stroj;
 • od jejich od jejich první registrace v cizím státě do datumu vystavení celní deklarace neuplynulo více než 5 let, jedná-li se o vozidla výše neuvedená (nákladní automobily a přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3 500 kg nebo autobusy s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 5 000 kg atd.);
 • splňují technické požadavky, které byly v ČR platné pro danou kategorii vozidla v době jeho výroby.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • zahraniční technický průkaz (vždy originál, kopie nejsou přípustné!), osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), pokud jej daný stát vydává, případně jiný doklad o schválení technické způsobilosti vozidla v daném státě
 • doklad o celním odbavení vozidla
 • technický protokol vypracovaný stanicí technické kontroly, která je k jeho vystavení oprávněna (jedná se o většinu STK)
 • protokol o evidenční kontrole (není-li zápis o evidenční kontrole uskutečněn v technickém protokolu nebo protokolu o technické prohlídce)
 • protokol o technické prohlídce vozidla (provedené v ČR), pokud byla provedena (není povinný, pokud nebude vozidlo současně registrováno)
 • protokol o měření emisí, pokud tomuto měření dané vozidlo podléhá a kontrola byla provedena (není povinný, pokud nebude vozidlo současně registrováno)
 • výpis z technických údajů vozidla vydaný výrobcem, akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou, pokud některý údaj povinně vyplňovaný v českém technickém průkazu není znám (o nutnosti dokládat tento výpis rozhodne STK nebo odbor dopravy)
 • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • plnou moc, pokud jedná osoba, která není žadatelem
 • pokud žadatel hodlá vozidlo současně se schválením rovnou zapsat do registru (tj. vystavit též doklady k vozidlu a registrační značky), doloží odboru dopravy dále též doklady uvedené v odkazu "Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel", nejsou-li výše uvedeny

Lhůta pro vyřízení žádosti
Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti se vydává ve lhůtě nejpozději do 30 dní ode dne podání úplné žádosti. Z důvodu časové náročnosti úkonu nelze schválení dovezeného vozidla vyřídit tzv. „na počkání“.
Poplatek
2 000 Kč
Je-li žádáno současně o registraci vozidla, je nutno k výše uvedeným částkám připočítat ještě poplatky uvedené v odkazu "Zápis jednotlivě dovezeného silničního vozidla do registru vozidel".

Formuláře

Formulář „Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout zde.