#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

  • Dokumenty odboru životního prostředí

Celkové vyjádření odboru životního prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu


Ochrana přírody a krajiny

Odpadové hospodářství

Vodní hospodářství

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

10. Žádost o povolení k užívání vodních děl

11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

12. Žádost o udělení souhlasu

13. Žádost o vyjádření

14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla

16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

17. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

19. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

21. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

22. Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

23. Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

24. Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

25. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

26. Žádost o závazné stanovisko