#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Územně analytické podklady ORP BlatnáBylo financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
více informací na:

www.strukturalni-fondy.cz/iop

a

uredni-deska/
 
Odbor výstavby a územního plánování – pořizuje územně analytické podklady (ÚAP) v obvodu Obce s rozšířenou působností (ORP) Blatná. . Povinnost pořízení ÚAP vznikla úřadu územního plánování na základě nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., který vstoupil v platnost 1. 1. 2007. Platností tohoto zákona zároveň vznikla i povinnost orgánům veřejné správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické infrastruktury poskytnout za tímto účelem údaje o území. Poskytovatelé údajů přitom zodpovídají za správnost a úplnost těchto údajů a zajišťují jejich aktualizaci. Jedná se o poskytování údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k území nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů. Dále to jsou informace o záměrech na změny v území.
Pořízené ÚAP budou sloužit zejména jako podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací (zásady územního rozvoje - § 36 stavebního zákona, územní plán - § 43 stavebního zákona, regulační plán - § 61 stavebního zákona). Budou využívány také jako podklad pro posuzování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a pro  posuzování vlivu záměrů na životní prostředí. Dále budou sloužit pro  poskytování územně plánovacích informací a v obcích, které nemají platnou územně plánovací dokumentaci, jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů.
V souladu s ustanovením § 185 stavebního zákona je povinností odboru výstavby a územního plánování pořídit ÚAP do 24 měsíců od platnosti stavebního zákona – tj. do 31.12.2008.

Soubory ke stažení:

Textová část /ke stažení/(velikost 1,8MB, pdf.) 

Grafická část /ke stažení/(velikost 15MB)

Kompletní dokumentace územně analytických podkladů v tištěné podobě k nahlédnutí na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Blatná.

 


Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná 2010


 

Odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, pořídil po  dvou letech od prvního pořízení územně analytických podkladů ORP Blatná jejich úplnou aktualizaci (dle § 28 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.). Aktualizace ÚAP byla projednána dne 1.12.2010 se starosty obcí ORP Blatná.

Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná 2010 byla spolufinancována z Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje (více informací na: uredni-deska/)

Soubory ke stažení:

Textová část úplné aktualizace ÚAP ORP Blatná 2010:

 

Grafická část úplné aktualizace ÚAP  ORP Blatná 2010:

  

Kompletní dokumentace úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná v tištěné podobě k nahlédnutí na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Blatná.

  


Průběžná aktualizace grafické části územně analytických podkladů ORP Blatná 11/2011


 

Odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, průběžně aktualizoval grafickou část územně analytických podkladů ORP Blatná (dle § 28 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) ke dni 1.11.2011. Soubory aktualizovaných výkresů územně analytických podkladů ORP Blatná jsou zde k dispozici ke stažení.

Soubory ke stažení:

Grafická část úplné aktualizace ÚAP  ORP Blatná 11/2011:

 

 


Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná 2012


 

Odbor výstavby a územního plánování, jako úřad územního plánování, pořídil jejich průběžn aktualizaci (dle § 28 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.). Aktualizace ÚAP byla projednána dne 27.11.2012 se starosty obcí ORP Blatná.


Soubory ke stažení:

Textová část úplné aktualizace ÚAP ORP Blatná 2012:

 

Grafická část úplné aktualizace ÚAP  ORP Blatná 2012:

Druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná 2012 byla spolufinancována z Grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje (více informací na: úřední deska.

Kompletní dokumentace úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Blatná v tištěné podobě k nahlédnutí na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Blatná.