#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Diskuze, ankety

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Aktuální počasí

Počasí dnes:

28. 5. 2020

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Obsah


Sociální odbor


 
Pracoviště tř. T. G. Masaryka čp. 1520
vykonává činnost v oblasti samostatné i přenesené působnosti
  
  Dokumenty ke stažení zde

 

 


 

 

 

 

Přehled hlavních právních předpisů: 
 

 • zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128//2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
 • zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních,
 • zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích,
 • zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zákon č. 329/2011, Sb., ve znění pozdějších předpisů o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a povinnosti státních orgánů,
 • zákon č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 109/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, 
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních  k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnicích službách a podmínkách jejich poskytování,
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách,
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o hmotné nouzi,
 • vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a obecně závazné vyhlášky, nařízení města a vnitřní směrnice MěÚ.

 

Jméno

Telefon Email Pracovní zaměření

Bc. Markéta Koubková

383 416 213

koubkova@mesto-blatna.cz

vedoucí odboru

Mgr. Tereza Posavádová

383 416 212

posavadova@mesto-blatna.cz

sociální pracovník, kurátor pro dospělé

Jana Tesařová

383 416 215

tesarova@mesto-blatna.cz

sociálně právní ochrana dětí

Jan Hromada

383 416 214

hromada@mesto-blatna.cz 

sociálně právní ochrana dětí

Bc. Michaela Čermáková, DiS.

383 416 216

cermakova@mesto-blatna.cz

sociálně právní ochrana dětí

 


 

Koncepce prevence kriminality na období 2018-2020

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2019

 


 
 
Odbor sociální zajišťuje výkon samosprávy a státní správy na úsecích činnosti:
 
 
Vedoucí odboru
 
Bc. Markéta Koubková 
 
Kontakt:
Tel. 383 416 213
Email: koubkova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:
 • komplexně zajišťuje činnost odboru v oblasti státní správy v rozsahu stanoveném obcím s rozšířenou působností na úseku sociálních věcí
 • komplexně zajišťuje výkon odboru v oblasti samosprávy ve stanoveném rozsahu
 • zabezpečuje osobám, kterým není poskytována sociální služba a jsou v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo jejich život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu
 • zabezpečuje výrobu, distribuci a evidenci receptů a žádanek označených modrým pruhem dle zvláštního předpisu
 • prošetřování stížností týkajících se domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou
 • vykonává funkci kontaktního pracovníka pro protidrogovou politiku
 • sestavování návrhu rozpočtu odboru
 • plní úkoly napomáhající výkonu práv romské komunity a její integraci do společnosti
 • evidence žádosti zájemců o byty v domě s pečovatelskou službou a bytů IV.kategorie, navrhuje přidělování výše uvedených bytů radě města

 


Sociální pracovník

Kurátor pro dospělé

Mgr. Tereza Posavádová

kontakt:

tel. 383 416 212
e-mail posavadova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:

 • sociálně výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů
 • práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením
 •  sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizinci, osoby v hmotné nouzi, senioři
 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 •  ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 •  vydávání parkovacích průkazů osobám zdravotně postiženým

 


Sociálně právní ochrany dětí

Náhradní rodinná péče

Jana Tesařová

kontakt:

tel. 383 416 215
e-mail tesarova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:

 • vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení
 • navrhování a provádění výchovných opatření
 • návrhy na zahájení soudního řízení ve věcech ústavní výchovy, zbavení (omezení) rodičovských práv, ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti, trestního stíhání osob odpovědných za výchovu dítěte při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, předběžných opatření o umístění nezletilého dítěte do náhradní výchovy
 • sledování nedostatečné péče o děti

tiskopisy, žádosti a informace na místě

 


Sociálně-právní ochrana dětí

Kurátor pro děti a mládež

Jan Hromada, Dis.

kontakt:

tel. 383 416 214
e-mail hromada@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:

 • sociálně výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami
 • prevence negativních jevů
 • výkon činnosti kurátora pro mládež, problémové a společensky nepřizpůsobivé občany
 • evidence rejstříků trestné činnosti a výchovných problémů nezletilých do 15 let, mladistvých
 • účast při úkonech v přípravném řízení - výslech, konfrontace, při hlavním líčení a veřejných zasedání v trestních věcech mladistvých, v přestupkovém řízení a v řízení o ústavní výchově
 • problematika dítěte zneužívaného, zanedbávaného a týraného
 • poskytování sociálně právní, výchovné a příp. psychologické poradenství
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť
 • sledování nedostatečné péče o děti

 


Pěstounská péče

Sociálně-právní ochrana dětí

Bc. Michaela Čermáková, Dis.

kontakt:

tel. 383 416 216
e-mail cermakova@mesto-blatna.cz

hlavní činnost:

 • vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • vzdělávání pěstounů
 • sledování nedostatečné péče o děti

 


Veškeré dokumenty naleznete v podsekci Tiskopisy.