#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Důležitá telefonní čísla a tísňové volání

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, výbuch, živelní pohromu, nutnost vyproštění osob, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo:

150 - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla:

155 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

 Pokud jste svědky závažné dopravní nehody, krádeže, násilí, nálezu mrtvé osoby, nálezu podezřelého předmětu nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo:

158 - POLICIE ČR

 Pokud jste svědky narušení obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku, pravidel občanského soužití, veřejného pořádku při kulturních akcích, nalezli jste zatoulané zvíře (zejména psa, kočku, …), volejte telefonní číslo:

+420 383 423 467 - MĚSTSKÁ POLICIE

 Pro tísňové volání při rozsáhlých, závažnějších událostech, potřebujete-li pomoc více složek a pro cizince (operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky) použijte telefonní číslo:

112 - JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Při předávání zprávy na tato telefonní čísla uveďte:

  • co se stalo – popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu ve 3. patře panelového domu, dům má 5. pater“,
  • kde se to stalo - pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např. „V Blatné , ulice Tyršova čp. 265“,
  • své jméno a číslo telefonu, odkud voláte, např. „Jmenuji se Josef Novák, moje telefonní číslo je 607 147 321“.

Po ukončení hovoru nevypínejte telefon, může následovat zpětný hovor, kterým si operační pracovník ověří nebo upřesní údaje.

Tísňové volání je nejrozšířenější způsob pro přivolání pomoci nebo oznámení informací, které jsou důležité pro bezpečnost. Tísňové volání funguje:

  • nepřetržitě,
  • pro všechny občany,
  • na celém území,
  • bezplatně,
  • ve všech telefonních sítích,
  • ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí.

Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni na řešení neexistující události, mohou chybět jinde!

Další důležitá čísla:

Plynárny: 1239 

Energetika: +420 840 850 860 

Poruchy a havárie Čevak: +420 800 120 112

Lékařská pohotovost pro děti a dospělé: 155