#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah


Dokumenty Města Blatná


 

Obecně závazné vyhlášky

(např. poplatky za psa, odpady...)

Nařízení města

 

Jiná opatření města

(Platné směrnice, pravidla..)

Veřejnoprávní smlouvy

 

Tiskopisy a formuláře

( Najdete pod jednotlivými sekcemi odborů )

Strategické dokumenty města

 

   

 

Přehled činností vykonávaných MěÚ Blatná za rok 2017  

Přehled činností vykonávaných MěÚ Blatná za rok 2016  

Přehled činností vykonávaných MěÚ Blatná za rok 2015

 

 

 


Veškeré vydané dokumenty jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí (v úředních hodinách) na sekretariátu MěÚ Blatná, tř. T.G.Masaryka 322.