#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Předmíř


Úplné znění Územního plánu Předmíř po vydané změně č. 1

Soubory ke stažení:

textová část

grafická část:

Výkres základního členění území I

Výkres základního členění území II

Hlavní výkres I

Hlavní výkres II

Výkres VPS a VPO I

Výkres VPS a VPO II

Koordinační výkres I

Koordinační výkres II

 

Územní plán Předmíř

Územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán Předmíř je nástroj územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci rozvoje na úrovni obce. Je zpracován na celé území obce Předmíř (k. ú. Předmíř, k. ú. Metly, k. ú. Řiště, k. ú. Zámlyní).

Územní plán Předmíř vydalo dne 18. 11. 2015 Zastupitelstvo obce Předmíř.

Nabytí účinnosti územního plánu Předmíř: 4. 12. 2015.

Územní plán Předmíř je k dispozici na Obecním úřadě v Předmíři, na Městském úřadě v Blatné, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

 

Soubory ke stažení:

textová část (výrok, odůvodnění)

grafická část opatření obecné povahy:

Výkres základního členění území A

Výkres základního členění území B

Hlavní výkres A

Hlavní výkres B

Výkres VPS, VPO a asanací A

Výkres VPS, VPO a asanací B

Koordinační výkres A

Koordinační výkres B

Výkres předpokládaných záborů ZPF A

Výkres předpokládaných záborů ZPF B

Výkres širších vztahů

 

Odkaz na registrační list Územního plánu Předmíř:

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=76697938

 

Změna č. 1 Územního plánu Předmíř

Územní plán Předmíř vydalo dne 18. 12. 2018 Zastupitelstvo obce Předmíř.

Nabytí účinnosti územního plánu Předmíř: 1. 3. 2019.

Územní plán Předmíř je k dispozici na Obecním úřadě v Předmíři, na Městském úřadě v Blatné, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

 

Soubory ke stažení:

textová část

grafická část opatření obecné povahy:

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koordinační výkres

 

Odkaz na registrační list Změny č. 1 Územního plánu Předmíř:

http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=76697938&RC_ZMENY=1