rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Kadov

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Změna č. 2 Územního plánu  Kadov

Probíhá zpracování Změny č. 2 územního plánu Kadov.

Zastupitelstvo obce Kadov (dále jen "ZO") rozhodlo na svém zasedání dne 11. 11. 2021 (č. usnesení 6/21/V) o pořízení Změny č. 2 ÚP Kadov, které vyplynulo ze "Zprávy o uplatňování územního plánu Kadov - odbobí 2017 - 2021" (viz odkaz níže), která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP Kadov, dále obsah změny č. 2 ÚP Kadov byl z důvodu procesní a ekonomické hospodárnosti doplněn usnesením ZO č. 7/21/IV ze dne 9. 12. 2021, dále usnesením ZO č. 3/22/I ze dne 23. 5. 2022 a posledním usnesením č. 4/22/III ze dne 2. 6. 2022.

Odkaz na registrační list Změny č. 2 Územního plánu Kadov

https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=59573

Usnesení zastupitelstva obce Kadov (č. 7/21/IV, z 9. 12. 2021) k doplnění obsahu Změny č. 2 ÚP Kadov - zde ke stažení (57.51 kB)

Usnesení zastupitelstva obce Kadov (č. 6/21/V, z 11. 11. 2021) schválení Zprávy o uplatňování ÚP Kadov ze které vyplynulo pořízení Změny č. 2 ÚP Kadov - zde ke stažení (66.19 kB)


Zpráva o uplatňování Územního plánu Kadov (období 2017 - 2021)

Zpráva o uplatňování  (schválená dne 11.11.2021) -zde ke stažení (1.32 MB)

Usnesení zastupitelstva obce - schválení zprávy o uplatňování - zde ke stažení (66.19 kB)

Odkaz na registrační list územního plánu Kadov

https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=33009


Úplné znění Územního plánu Kadov po změně č. 1

výroková část

výkres základního členění území

hlavní výkres

výkres VPS a VPO

výkres ÚSES a krajiny

koordinační výkres


Změna č. 1 územního plánu Kadov

Nabytí účinnosti změny územního plánu: 18. 6. 2019.

Změna byla pořizována "létajícím pořizovatelem".

výroková část

odůvodnění

srovnávací text

výkres základního členění území

hlavní výkres

koordinační výkres

výkres širších vztahů

výkres záborů ZPF a PUPFL

Odkaz na registrační list změny územního plánu Kadov:

https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=57915


Územní plán Kadov

Územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Územní plán obce Kadov schválilo dne 2. 11. 2017 zastupitelstvo obce Kadov pod usnesením 8/17/I. Nabytí účinnosti 18.11.2017.

Uzemní plán obce Kadov včetně jeho projednaných a schválených změn je k dispozici na Obecním úřadě Kadov na Městském úřadě Blatná, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Soubory ke stažení:

výroková část

odůvodnění

vyhodnocení vlivů na životní prostředí

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

výkres základního členění území

hlavní výkres

výkres VPS a VPO

výkres ÚSES a krajiny

výkres širších vztahů

koordinační výkres

výkres předpokládaných záborů ZPF

Odkaz na registrační list územního plánu Kadov:

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie Kadov - US.3 - Kadov Jihozápad

Územní studie, schválená možnost využití dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Schválení možnosti využití ÚS Kadov pořizovatelem dne 26.7.2021.

Uzemní studie Kadov je k dispozici na Obecním úřadě Kadov na Městském úřadě Blatná, odboru výstavby a územního plánování a na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.

Soubory ke stažení:

textová část (3.03 MB)

výkresová část (2 MB)

Odkaz na registrační list územní studie Kadov - US.3 - Kadov Jihozápad:

https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=43852

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
skoro jasno 21 °C 8 °C
středa 7. 6. slabý déšť 21/9 °C
čtvrtek 8. 6. skoro jasno 23/10 °C
pátek 9. 6. jasno 23/10 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.