rozšířené vyhledávání
Město Blatná
Blatná

Blatná

Změna č. 3 Územního plánu Blatná

Probíhá zpracování Změny č. 3 ÚP Blatná.

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo na svém zasedání dne 8. 12. 2021 o pořízení Změny č. 3 ÚP Blatná, č. usnesení 89/21.

Odkaz na registrační list Změny č. 3 územního plánu Blatná:

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=82023256&RC_ZMENY=2


Úplné znění  Územního plánu Blatná po změně č. 2

A) TEXTOVÁ ČÁST

textová část - úplné znění (2.43 MB)

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území (2.71 MB)

hlavní výkres (3.82 MB)

hlavní výkres - prostorová regulace (2.85 MB)

výkres VPS a VPO (2 MB)

koordinační výkres (14.93 MB)


Změna č. 2 Územního plánu Blatná

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo na svém zasedání dne 21.4.2021 o pořízení Změny č. 2 ÚP Blatná, č. usnesení 31/21.

Změna č. 2 ÚP Blatná nabyla účinnosti 25.9.2021. Změna územního plána je připravena k nahlédnutí v tištěné verzi na Městském úřadu v Blatné a na Krajském úřadu v Českých Budějovicích.

A) TEXTOVÁ ČÁST

textová část - výrok + odůvodnění (364.59 kB)

srovnávací text (2.43 MB)

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území (135.8 kB)

hlavní výkres (135.49 kB)

hlavní výkres - prostorová regulace (114.95 kB)

výkres širších vztahů (318.55 kB)

koordinační výkres (503.87 kB)

Odkaz na registrační list Změny č. 2 územního plánu Blatná:

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=82023256&RC_ZMENY=3


Zpráva o uplatňování Územního plánu Blatná (2017-2021)

Zpráva o uplatňování ÚP Blatná za roky 2017-2021 byla schválena dne 21.4.2021, č. usnesení 30/21.

schválená zpráva - zde ke stažení (559.24 kB)


Změna č. 1 Územního plánu Blatná

Probíhá zpracování Změny č. 1 ÚP Blatná.

Zastupitelstvo města Blatná rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 1 ÚP Blatná na svém zasedání dne 26. června 2019 pod usnesením č. 36/19.

Materiály pro MMR k řešení rozporu:

Návrh pro opětovné posouzení KÚ OKPP - zde ke stažení (159.86 MB)

Návrh pro veřejné projednání - zde ke stažení (264.63 MB)

Stanoviska - zde ke stažení (406.84 kB)

Fotografie - zde ke stažení (75.84 MB)

obsah změny č. 1 územního plánu

stanovisko Krajského úřadu

Odkaz na registrační list Změny č. 1 územního plánu Blatná:

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=82023256&RC_ZMENY=1


Manuál k prostorové regulaci Územního plánu Blatná

Případné další informace poskytnou pracovníci odboru výstavby a územního plánování.

Textová část: zde ke stažení


Územní plán Blatná

publicita

Územní plán Blatná byl zpracován s finanční spoluúčastí Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Údaje o projektu: IROP – integrovaný regionální operační program. Prioritní osa 06.3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. Název projektu:  Územní plán Blatná. Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001108.

Doporučujeme stáhnout přslušnou část územního plánu na pevný disk počítače, otevření v prohlížečí nemusí kvůli velikosti výkresů zdárně dopadnout!!!

A) TEXTOVÁ ČÁST

výroková část

odůvodnění

hydrogeologické posouzení zastavitelných ploch - příloha č. 1

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - část A

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - část BCDE

B) GRAFICKÁ ČÁST

výkres základního členění území pdf

výkres základního členění území png

hlavní výkres - Drahenický Málkov, Skaličany pdf

hlavní výkres - Drahenický Málkov, Skaličany png

hlavní výkres - Blatná, Řečice pdf

hlavní výkres - Blatná, Řečice png

hlavní výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice pdf

hlavní výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice png

hlavní výkres - Čekanice, Milčice pdf

hlavní výkres - Čekanice, Milčice png

výkres prostorové regulace pdf

výkres prostorové regulace png

výkres širších vztahů pdf

výkres širších vztahů png

koordinační výkres - Drahenický Málkov, Skaličany pdf

koordinační výkres - Drahenický Málkov, Skaličany png

koordinační výkres - Blatná, Řečice pdf

koordinační výkres - Blatná, Řečice png

koordinační výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice pdf

koordinační výkres - Hněvkov, Blatenka, Jindřichovice png

koordinační výkres - Čekanice, Milčice pdf

koordinační výkres - Čekanice, Milčice png

výkres dopravy pdf

výkres dopravy png

výkres technické infrastruktury pdf

výkres technické infrastruktury png

výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf

výkres předpokládaného záboru půdního fondu png

Odkaz na registrační list Územního plánu Blatná:

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=82023256


Územní studie Za Malým Vrchem

Územní studie Za Malým Vrchem je k dispozici na Městském úřadu v Blatné, odboru výstavby a územního plánování.

Soubory ke stažení:

Textová část

Situace

Odkaz na registrační list Územní studie Za Malým Vrchem:

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=81263368


Územní studie Sahara (Z39)

Územní studie Sahara (Z39) je v tištěné podobě k dispozici na Městském úřadu v Blatné, odboru výstavby a územního plánování a Krajském úřadu Jihočeského kraje - OREG.

Soubory ke stažení:

textová část

situace stávajícího terénu a zákres parcelace

koordinační situace

zastavitelnost stavebních parcel

pozemky, sítě

dopravní řešení

Odkaz na registrační list Územní studie Sahara (Z39):

http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=70057314


Územní studie (Z15)

Územní studie (Z15) je v tištěné podobě k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadu v Blatné, odboru výstavby a územního plánování a Krajském úřadu Jihočeského kraje - OREG.

Soubory ke stažení:

textová část (367.51 kB)

výkres širší vztahy (1.04 MB)

výkres architektonická a urbanistická koncepce (129.55 kB)

výkres parcelace (97.03 kB)

Odkaz na registrační list Územní studie (Z15):

http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2018.asp?RC_UPD=43880862


Opatření obecné povahy - zrušení Regulačního plánu Skaličany 

zde ke stažení

Upozorňujeme, že předchozí Územní plán sídelního útvaru Blatná z roku 1996 včetně jeho 5 změn pozbyl dne 14.4.2017 účinnosti.

Odkazy

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Aktuální počasí

dnes, pondělí 16. 5. 2022
slabý déšť 24 °C 10 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 

 

Mobilní aplikace v OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.