#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Zpět

Program 25. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 25. října 2017

Program

 

25. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat dne 25. října 2017

od 17:00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ Blatná

 

 

 1. Kontrola plnění minulých usnesení
 2. Návrh usnesení
 3. Plánovací smlouvy
 4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1005/1 v k.ú. Blatná
 5. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Čekanice - majetkoprávní vypořádání
 6. Odkoupení pozemků v souvislosti s možnou stavbou okružní křižovatky u Myslivny v Blatné
 7. Majetkoprávní vypořádání - vzájemné darování pozemků souvisejících s cestní sítí (pozemky v k.ú. Blatná a na osadách)
 8. Návrh na majetkoprávní vypořádání - záměr prodeje části pozemku p.č. 584/7 v k.ú. Blatenka
 9. Nabídka na využití předkupního práva - prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky
 10. Smlouva o odkupu sběrné sítě – kontejnerů na separované odpady
 11. Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajišťování sociálních služeb - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Station 17
 12. Změny rozpočtu 6/2017
 13. Zvolení přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích
 14. Odměny členům KV, FV a předsedům osadních výborů

   

   

   

         Informace: a) Koncepce prevence kriminality na období 2018-2020

                                     

   

   

   

                                                                                                   Bc. Kateřina Malečková v.r.

                                                                                                           starostka města           

Vyvěšeno: 17. 10. 2017

Datum sejmutí: 26. 10. 2017

Zodpovídá: Gabriela Hálová

Zpět