#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

Zpět

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú. Hněvkov u Mačkova

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 sb., o katastru nemovitostí, oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou mapu v části katastrálního území Hněvkov u Mačkova, bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 322 v Blatné (budova radnice) a to ve dnech od 21. 11. 2017 do 4. 12. 2017 vždy v úředních dnech, případně po předchozí telefonické domluvě (Ing. Cheníček – tel.: 383 416 132) s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. V pondělí dne 4. 12. 2017 od 13:00 hod. do 17:00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese www.cuzk.cz v sekci nahlížení do katastru ve volbě kat. území (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx). Celý text oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Blatná a ve vývěsce v osadě Hněvkov. Oznámení se doručuje všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Text oznámení ZDE

Vyvěšeno: 13. 11. 2017

Datum sejmutí: 17. 12. 2017

Zodpovídá: Jaroslav Blovský

Zpět