Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Informace e-mailem

Tato služba umožňuje Městskému úřadu v Blatné rozesílání důležitých informačních e-mailů

(více zde)

 

úřední deska

E-Podatelna

Czech POINT

Diskuze, ankety

Moje ID na našich stránkách

Více informací naleznete zde.

Moje ID - přihlášení

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

WEB kamery

 Web kamery

 

Obsah

 


Sazebník úhrad za poskytování informací


Poskytování informací na základě žádostí (ústních i písemných) je prováděno v souladu s § 17 Zákona za úhradu, přičemž výše úhrady za poskytnutí informace se řídí platnou směrnicí


Přehled žádostí o poskytnutí informací
 


Rok 2012 

Žádost o poskytnutí informace týkající se letošních plateb (2012), v příplatcích, řádných a mimořádných odměnách zaměstnanců Města Blatná.

Žádost o poskytnutí informace týkající se sběru materiálů pro dotazníkové šetření Optimalizace procesů při projednávání přestupků s ohledem na principy dobré správy
(vyvěšeno 6.12.2012)

Žádost o poskytnutí informace týkající se v části prvé: údajů o orgánu územní samosprávy povinného subjektu a v části druhé: údajů o místně příslušných orgánech ve vztahu k orgánu povinného subjektu.
(vyvěšeno 17.12.2012)
 


Rok 2013

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanic měření emisí
(vyvěšeno 25.4. 2013)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se výkazu o přestupcích projednaných orgány města Blatná za rok 2012

3.6.2013 odeslána odpověď - Výkaz přestupků – rok 2012
(vyvěšeno 2.6. 2013)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2013 (Žadatel - Business Media CZ s.r.o.)
(vyvěšeno 6.2. 2013)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2013 (Žadatel - AMA s.r.o.)
(vyvěšeno 6.2. 2013)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se svozu směsného komunálního odpadu, svozu separovaného odpadu, svozu objemného odpadu, svozu nebezpečného odpadu, zimní údržby komunikací, letní údržby komunikací, údržby veřejné zeleně
(vyvěšeno 5.8. 2013)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se smlouvy a finančním vypořádání mezi Městem Blatná a firmou Konet s.r.o. Blatná
(vyvěšeno 14.12. 2013)
 


Rok 2014

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace o městské policii
(vyvěšeno 04.06. 2014)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se přestupku pana P. M.
(vyvěšeno 14.07. 2014)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se záznamu o přestupku paní J. F.
(vyvěšeno 21.07. 2014)
 


Rok 2015

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2015.
(vyvěšeno 7.1.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se míry a rozsahu využívání veřejného osvětlení.
(vyvěšeno 13.2..2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se výsledku výběrového řízení na akci - Kopie sochy Panny Marie – Mariánský sloup - Blatná
(vyvěšeno 3.3.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2015
(vyvěšeno 23.3.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se existence fondu pro finanční pomoc občanům mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi
(vyvěšeno 22.4.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se počtu žáků na 1. stupni základních škol a počtu dětí mateřských škol v Blatné a Sedlici ve školním roce 2015/2016
(vyvěšeno 22.6.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se procesních postupů v přestupkových řízení a výsledkem šetření České školní inspekce České Budějovice.
(vyvěšeno 19.8.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se průzkumu provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel.
(vyvěšeno 9.9.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se seznamu členů rady města a jejich politické příslušnosti od roku 2002.
(vyvěšeno 5.11.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se používání právního informačního systému CODEXIS.
(vyvěšeno 8.12.2015)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č.239/2013 Sb..
(vyvěšeno 14.12.2015)
 


Rok 2016

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2016
(vyvěšeno 4.2.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2016
(vyvěšeno 22.2.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uchovávání odeslaných datových zpráv.
(vyvěšeno 22.3.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dopravní problematiky pro bakalářskou práci.
(vyvěšeno 7.4.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se seznámení s jednáním komise či jiného orgánu města, který rozhodoval o nepřidělení dotace spolku Nobiscum Humanitas, a to nejlépe zasláním kopie zápisu z tohoto jednání.
(vyvěšeno 11.4.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se používání SW pro spisovou službu
(vyvěšeno 14.4.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informace a vyjádření k event. úřednímu zásahu.
(vyvěšeno 21.6.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se počtu narušení veřejného pořádku v souvislosti s provozem loterií a jiných podobných her povolených podle zákona č. 202/1990 Sb., které jsou doložitelné protokoly policie za období 2010 – 2015.
(vyvěšeno 20.7.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zpřístupnění následujících informací:

  • kompletní výpis z bankovních účtů za měsíc září 2016, kde je územně samosprávný celek majitel účtů
  • kopii darovací smlouvy, kde je územně samosprávný celek dárce, která byla uzavřena jako poslední

Soubory ke stažení zde: Rozhodnutí, Smlouva, Výpis ČNB č. 49, Výpis ČNB č. 50, Výpis ČNB č. 51, Výpis ČNB č. 52, Výpis ČSOB, Výpis KB BU z 01, Výpis KB BU z 02, Výpis KB ostatní, Výpis KB z 01 stř.1, Výpis KB z 01 stř.2
(vyvěšeno 21.10.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se záměru prodeje pozemku st.p.č. 447, jehož součástí je stavba – budova čp. 394, pozemku p.č. 969/2, pozemku p.č. 971/10 a části pozemku p.č. 971/5 o výměře cca 150 m2, vše v katastrálním území a obci Blatná
(vyvěšeno 10.11.2016)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se přestupku PD 63/2016 MUBL 7516/2016/SB
(vyvěšeno 25.11.2016)
 


Rok 2017

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se sdělení informací bytů zvláštního určení
(vyvěšeno 12.1.2017)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se počtu vyřízených žádostí o odnětí ze zemědělského půdního fondu.
(vyvěšeno 20.1.2017)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2017
(vyvěšeno 30.1.2017)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se soupisu projektů na investiční akce ve městě Blatná na rok 2017
(vyvěšeno 20.2.2017)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informace získání pozemků na komunikace
(vyvěšeno 23.2.2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informace o počtu šikanózních žádostí a počtu vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016
(vyvěšeno 2. 3. 2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopie zápisu schůze rady města konané dne 15.2.2017 a kopie znaleckého posudku, odborného vyjádření, či jiné listiny vztahující se k ceně nemovitých věcí - pozemku st. p.č. 447, jehož součástí je stavba (budova) č.p. 394, pozemku p.č. 969/2, pozemku p.č. 971/10 a části pozemku p.č. 971/5 v kat. území a obci Blatná pořízené v době od ledna 2016 do února 2017.

(vyvěšeno 20. 3. 2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopie zápisu schůze Komise státní památkové péče, konané 8. března 2017.
(vyvěšeno 5. 4. 2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se podomního prodeje produktů a služeb.
(vyvěšeno 16. 5. 2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se:

1. Vyčíslení nákladů na plot vybudovaný kolem obecního pozemku č. 969/2 a části pozemku 971/5 (kolem vily Fiala).
2. Kopie zápisů schůzí z rady města konané mezi 1.1. 2016 a 26.4.2017 (vyjma rady 15.2.2017, ta už zveřejněna byla).
3. Veškeré podklady k záměru prodeje nemovité věci v lokalitě na Vinici v Blatné (Pozemek st.p.č. 447, jehož součástí je stavba, budova č.p. 394, pozemku p.č. 696/2, pozemku p.č. 971/10 a části pozemku p.č. 971/5) a to včetně žádostí o koupi, rozpočtů, cenových kalkulací, znaleckých listin, apod., které měli zastupitelé k dispozici před 15. zasedáním Zastupitelstva města Blatná konaného dne 22.6.2016, kde o záměru prodeje zastupitelé rozhodli.

Vyřízení žádosti:
Dne 12.5. byly požadované informace v souladu se zákonem ve spojení s ust. § 8a, §  10 a § 11 odst. 4 písm. a) zákona poskytnuty.(vyvěšeno  25.5.2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení §2 odst. 1, písm. n) zák. č. 340/2015 Sb.
(vyvěšeno 29.5.2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se alternativní možnosti spolupráce při zajišťování zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů z obalů.
(vyvěšeno 14.7.2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se způsobu vymáhání daňových nedoplatků.
(vyvěšeno 18.7.2017)

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kontrol na úseku ochrany ovzduší
(vyvěšeno  3.8.2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se způsobu problémů se škodlivými ptáky ve městě.
(vyvěšeno  28.8.2017)

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se výběrového řízení ředitele PO CKVB v Blatné, vyčíslení nákladů na plot budovaný kolem obecního pozemku č.969/2 a části pozemku 971/5 (kolem vily Fiala) a upřesnění záležitostí znaleckého posudku č. 1830-44/2016, který byl vypracovaný pro město Blatná.
(vyvěšeno 6.9.2017)